Västra Historiska Rallycupen 2023

Poängberäkning

8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 

Oavsett antal startande i klassen.

Start, och  målpoäng, vid bruten tävling endast startpoäng.

Klasser 2023

1, 2-4, 5, 6, 7, 8

4 WD upp till årsmodell 81 går in i klass 8

Klasser och indelning

 Västra Historiska Rallycupen 2023

Klass 

Till och med årsmodell

Cylinder Volym

1

1961 std-gt/gts E Bilar

ovasett cyl volym

2-4

1962-65 std/gt/gts F bilar

1300-1600

5

66-71

 Ovasett cyl volym

6

1972-75


7

1976-81 upp till 2000cm3


8

1976-81 över 2000cm3

4WD upptill 1981 ingår i klass 8


Fia Appendix k. Samtliga bilar skall kunna uppvisa FIA eller SBF HTP handling Inklusive FIA Homologering

Protokollsidan 

Västra Historiska Rallycupen 2023

Förkortningar i poängtabell

S,M = start målpoäng

B,s = Endast startpoäng pga bruten tävling.

Protokoll 2023

Förare 2023 Anmälan Anmälda